GRATIS FRAKT VID KÖP ÖVER 599 KR*

Yttre hemorrojder & inre hemorrojder behandling

Hemorrojder är ett vanligt och oftast ofarlig tillstånd som 50-75% av den svenska befolkningen kommer att bli drabbade av någon gång i livet. Men även om det är ofarligt, så kan det tyvärr vara väldigt obehagligt och smärtsamt för den drabbade. Att hitta en snabb och effektiv hemorrojder behandling kan därför öka det omedelbara välbefinnandet. Blödning under tarmrörelser, klåda och rektal smärta är de vanligaste symptomen på hemorrojder.

Hemorrojder bildas när blodkärlen i analkanalen sväller på grund av ett ökat tryck i blodkärlen i bäcken. Det ökade trycket gör att blodkärlen i rumpan sväller och blir gradvis förstorade. Ett ökat tryck kan orsakas av många orsaker såsom ihållande diarré, förstoppning eller andra faktorer, inklusive övervikt eller graviditet. Det ökade trycket försvagar också vävnaderna runt omkring som stödjer venerna i analkanalen. Om sådana vävnader blivit så svaga att de inte längre kan hålla blodkärlen på plats, så buktar de svullna venerna ut i analkanalen (inre hemorrojder) eller under huden runt analöppningen (yttre hemorrojder).

I sällsynta fall kan hemorrojderna bukta ut genom anusen och svälla. Muskler som styr öppning och stängning av anus kan skära av en hemorrojds blodförsörjning. Detta gör sedan att vävnaden dör. Om detta händer, kommer du att känna svår rektal smärta och kan se blod och vätska vid anus. Du kan då behöva söka läkarvård för att förhindra ytterligare komplikationer och infektioner. Som tur är finns det många bra produkter att använda som en hemorrojder behandling för att bli av med både problemen och symptomen.

Olika hemorrojder symptom

Symtomen för hemorrojder kan vara väldigt olika för olika människor. För vissa människor orsakar de endast lite obehag under en begränsad tid. Då behövs det oftast ingen läkarvård, istället kan det vara bra att prova olika huskurer mot hemorrojder. Andra människor har återkommande fall av obehag och smärta när hemorrojderna blossar upp igen. Vissa människor kämpar med smärta, obehag och klåda större delen av sitt liv. Graden och varaktigheten av obehag beror på var hemorrojden sitter.

Blödningar från analen eller blod på toalettpappret - Ett av de första symptomen för hemorrojder är ofta blod på antingen toalettpappret eller på utsidan av avföringen när du gå på toaletten. Hur mycket blod som du kan se beror på hur stor hemorrojden är, var den sitter i kroppen och hur stor ansträngningen var på analen. Ett större tryck på blodkärlen i ändtarmen ökar risken för att blod kommer ut i samband med avföringen. Men det är däremot viktigt att vara vaksam eftersom blod i avföringen kan tyda på något mer allvarligt. Du bör söka vård och rådfråga med din läkare om du har ihållande problem som inte försvinner inom en rimlig tid.

Klåda & kliande i eller runt ändtarmsöppningen - Ett mycket vanligt symptom för hemorrojder är tyvärr klåda. Både en inre och yttre hemorrojd läcker ofta vätska, vilket kan leda till irritationer i analen och runt ändtarmsöppningen. Det i sin tur kan resultera till en irriterande klåda eller kliande runt analen. Som tur är finns det hemorrojd salva som kan behandla och minska klådan.

En röd och irriterad hud - Stora yttre hemorrojder som buktar ut från anus kan utsöndra slem och störa den normala balansen. En onormal utbuktning kan dessutom skapa ett ytterligare irritationsmoment för den närliggande huden.

Obehag: Du kan känna trängningar och obehag vilket orsakas av utbuktningar av hemorrojder i tjocktarmen (analkanalen). I allmänhet gäller att ju större hemorrojder, desto större obehag.

Smärta: De flesta interna hemorrojder är inte smärtsamma. Men stora yttre hemorrojder som buktar från anus kan bli smärtsamt om de sväller och pressas av de muskler som styr anus. Dessa är vanligtvis svårbotade hemorrojder.


Typiska inre och yttre hemorrojder symptom

Skillnaden mellan inre och yttre hemorrojder är främst var på kroppen de sitter. Yttre hemorrojder befinner sig utanför kroppen (dvs. runt ändtarmsöppningen), medan inre hemorrojder förekommer inne i analen. De yttre hemorrojder sitter precis vid äntarmsöppningen och täcks i de flesta fall av hud, medan de inre täcks av slemhinnor som finns inne i tarmen. Eftersom de är placerade på olika ställen i kroppen, så kan symptomen och vilken hemorrojder behandlingen som är bäst lämplig skilja sig lite.

Yttre hemorrojder symptom: Rektal smärta sker huvudsakligen genom yttre hemorrojder. Blod kan samlas under huden och bildar en hård, smärtsam klump. Du kan också märka av strimmor av blod på toalettpappret efter att ha ansträngt dig lite extra på toaletten.

Men det är inte alltid som yttre hemorrojder orsakar några symtom, vilket innebär att du kan vara drabbad av hemorrojder utan att ens vara medveten om det. När en ven inom en yttre hemorrojd blir irriterad kan blod koagulera under huden och bilda en hård, blåaktig klump. Detta är känt som en thrombosed eller clotted- hemorrojder. Thrombosed hemorrojder kan vara mycket smärtsamt.

Inre hemorrojder symtom: Det vanligaste symtomet för inre hemorrojder är blödningar. Du kan hitta röda strimmor av blod på toalettpapper eller klarrött blod i toalettstolen trots att avföringen annars är normal. Blod kan också vara synligt på ytan av avföringen. Stora inre hemorrojder kan bukta ut från anus. Efter tarmrörelser, såsom toalettbesök, kan du behöva hjälpa dem tillbaka in i anus igen. I värsta fall kan stora interna hemorrojder sticka ut hela tiden. I dessa fall är det väldigt viktigt att göra en hemorrojd behandling för att vara säker på att problemen inte blir värre.


Inre & Yttre Hemorrojder orsaker

Det kan finnas många olika orsaker till varför någon drabbas av inre och yttre hemorrojder, men de flesta av orsakerna är tillstånd som har ökat trycket i blodkärlen i eller runt ändtarmsöppningen. Några av de vanligaste orsakerna är:

Hemorrojder som gravid - Det är vanligt att utveckla hemorrojder som gravid, eftersom en graviditet ofta sätter extra press på blodkärlen (både från den utvidgade livmodern och på grund av hormonella förändringar). Under förlossningen, kan både de inre och yttre hemorrojderna bli värre på grund av det ökade trycket runt analen.

Hormoner och hemorrojder - Hormoner hjälper till att justera viktiga funktioner i kroppen såsom till exempel ämnesomsättning, fertilitet och hur långa vi blir (tillväxthormoner). En hormonell obalans kan därför, oberoende orsak, ha en stor påverkan på kroppen och resultera i ett ökat tryck i blodkärlen i buken. Ett bra exempel på det är en gravida som har en ökad risk för hemorrojder på grund av de stora hormonella förändringarna.

Magproblem och/eller dåliga matvanor - Problem med antingen magen eller tarmarna kan leda till en ökad risk för inre och yttre hemorrojder. Magproblem som bland annat diarré och förstoppning gör att ändtarmen oftast får jobba mycket hårdare än vanligt. Även faktorer som dåliga matvanor kan ha en stor påverkan eftersom det kan leda till andra magproblem. Du behöver inte ha stora magproblem, utan det räcker med att påfrestningen i och runt ändtarmen ökar för att öka risken för att bli drabbad av hemorrojder. En av de främsta bidragande orsakerna är förstoppning eftersom det dels ökar både påfrestningarna i tarmen, men att du också oftare anstränger dig mer vid toalettbesök.

Andra medicinska besvär - Många andra underliggande medicinska besvär och mediciner kan tyvärr öka risken för hemorrojder. Läkemedel, andra medicinska behandlingar och sjukdomar kan resultera i oönskade biverkningar såsom ett ökat tryck i blodkärlen i ändtarmen. Det är därför viktigt att rådfråga din läkare vid återkommande eller långvariga besvär.

Inre och yttre hemorrojder behandling

En hemorrojd behandling går i de flesta fall att göra på egen hand med hjälp av receptfria läkemedel och vissa livsstilsförändringar. För det första bör du fundera på vad som är den främsta orsaken till att du har drabbats och om det finns några livsstilsförändringar som du kan göra. Gemensamt för de flesta behandlingarna, oberoende om att det rör sig om en huskur eller köpt produkt, är att minska och motverka ett ökat tryck på venerna i buken.

Hemorrojd salva: En bra hemorrojder salva är oftast ett väldigt bra behandlingsalternativ så att yttre hemorrojder försvinner snabbare. Många användare föredrar enkelheten av att applicera en salva på problemområdet och låta produkten verka utan någon annan inblandning. En salva är dessutom en särskilt bra hemorrojder behandling för en yttre hemorrojd eftersom det är lätt att komma åt och behandla det specifika området. Många av salvorna fungerar genom att minska svullnaden och hjälpa det problematiska blodkärlet att läka så att du snabbt och enkelt kan slippa besvären. En hemorrojd salva har ofta fler fördelar och innehåller oftast ingredienser som lugnar den närliggande huden och lindrar symptomen såsom till exempel klåda och irration.

Även om det inte går att bli av med en hemorrojd omedelbart genom en hemorrojder behandling, så kan en salva oftast lindra symptomen redan vid första användningen. Det är därför som många föredrar att kombinera både en salva för hemorrojder och tabletter för att så snabbt som möjligt kunna behandla både symptomen och problemen.

Tabletter mot hemorrojder:Det är inte alltid som det lämpar sig med en salva för hemorrojder, eftersom det kan vara svårare att komma åt om problemen sitter högre upp i analkanalen. I de fallen så kan det vara bättre att använda sig av tabletter som behandlar problemen inifrån. Även kapslarna har fler funktioner än att bara behandla hemorrojden och kan bland annat minska svullnaden i ändtarmen och lindra symptomen. För en snabbare och effektivare behandling så går det även att kombinera tabletterna med en hemorrojd salva.

Livsstilsförändringar

En väldigt bra start för att kunna förebygga och behandla så att både inre och yttre hemorrojder försvinner så fort som möjligt, är att fundera på varför de uppstod från början. Finns det något som du kan göra för att underlätta för blodkärlen i tarmen och minska risken för komplikationer? Bör du till exempel förbättra kosten för att underlätta för tarmfunktionen? I de flesta fall räcker det oftast med att göra vissa temporära livsstilsförändringar för att underlätta en inre och yttre hemorrojd behandling hemma och förebygga att du får fler. Men om du t.ex. har hemorrojder som gravid så det såklart inte lika lätt att åtgärda med livsstilsförändringar

Att till exempel ändra dina kostvanor kan göra en väldigt stor skillnad för att både kunna förebygga och för att skynda på att inre och yttre hemorrojder försvinner. Det är eftersom en stor bidragande orsak för hemorrojder är ett ökar tryck både i och på blodkärlen i tarmen. Genom att stödja en bra och regelbunden tarmtömning genom till exempel en fiberrik kost, kan du på så sätt minska trycket på blodkärlen i tarmen. Det är framförallt en bra strategi för att förebygga hemorrojder eller om du känner att de är på väg att utvecklas.

Om du däremot redan har fått problem, så är det oftast bättre att genomgå en inre eller yttre hemorrojd behandling hemma i samband med livsstilsförändringar för att bli av med både problemen och symptomen så fort som möjligt. En livsstilsförändring kan underlätta läkningsprocessen genom att minska påfrestningarna, men en hemorrojd behandling är oftast effektivare och snabbare.

För att förstå vilka livstilsförändringar som skulle göra den största skillnaden för just dig, så läs igenom listan ovanför med olika hemorrojd orsaker för att förstå vilken/vilka som är de största bidragande faktorerna för dig. Försök sedan att göra förändringar inom just det området.

Viktigt att tänka på vid hemorrojd behandling

Rektal blödning och smärta kan också vara symptom på kolon, rektal eller anal cancer. Människor som har dessa symtom under en längre tid, särskilt de som är 50 år eller äldre eller personer med en familjehistoria av koloncancer, behöver prata med sina läkare. Ofta förekommande problem med hemorrojder kan även tyda på andra underliggande medicinska problem. I de allra flesta fall så beror symtomen inte på något allvarligt, men du bör alltid rådgöra med en läkare om du har långvariga eller ofta återkommande problem för att vara på den säkra sidan och se till att inre och yttre hemorrojder försvinner.

Andra intressanta artiklar