GRATIS FRAKT VID KÖP ÖVER 599 KR*
Regler Och Villkor

Regler Och Villkor

Villkoren för denna webbplats anges och förklaras nedan. Genom att göra en beställning på denna webbplats eller åtkomst till den godkänner du följande Villkor. Om du inte håller med kan du inte komma åt eller använda denna webbplats.

Föreskrifterna för konsumentavtal (information, avbokning och tilläggsavgifter) 2013 säger att upp till 14 dagar efter mottagandet av dina varor, i de flesta fall kan du ändra dig och få full återbetalning.

Konsumentavtal 2015 säger att varor måste vara som beskrivna, lämpliga för ändamål och tillfredsställande kvalitet. Under den förväntade livslängden för din produkt har du rätt till följande:

 • Upp till 30 dagar: om dina varor är felaktiga kan du få återbetalning
 • Upp till sex månader: om de inte kan repareras eller ersättas, har du i de flesta fall rätt till full återbetalning
 • Upp till sex år: om varorna inte håller en rimlig tid kan du ha rätt till en viss del pengar tillbaka

Direktiv 1999/44/EC täcker produkter köpa inom EU och ger alla EU konsumenter rätten till en minimum garanti på två år, vilket innebär att vi måste reparera ditt köp gratis, ersätta det eller ge dig återbetalning utan kostnad för dig. Detta inkluderar fraktkostnad. Vi kan dock vilja undersöka varan för att se om den var defekt när du köpte den. I det här fallet måste du betala för att returnera varan och be om att bli återbetalad fraktkostnaden om vi godkänner att varan var defekt vid köptiden.

Direktiv 1999/44/EC gäller endast materialfel, som redan fanns när du fick produkten och 2-årsperioden börjar från den dag du tog produkten i besittning. Inom de första 6 månaderna av ditt köp har du rätten att begära att produkten ska repareras eller bytas ut utan kostnad. Efter denna 6-månaders period och inom 2 år från och med leverans av produkten är du fortfarande skyddad mot defekta produkter om du kan bevisa att en brist på överensstämmelse existerade vid leverans. Om det har varit 1 felaktig reparation eller byte eller reparation eller byte är omöjligt eller oproportionerligt, eller om reparationen eller utbytet inte har gjorts inom en rimlig tid eller utan att orsaka stor olägenhet, kommer en prisreduktion eller slutlig rätt att avslå bli tillgänglig.

Om detta händer inom de första 6 månaderna av inköp kan du bli tillbedd att:

 • Behåll varorna och få framtida betalningar reducerade med ett lämpligt belopp.;
 • Behåll varan och få en mindre återbetalning på ett lämpligt belopp. och
 • Avvisa varorna och få en fullständig återbetalning.

Detta är en sammanfattning av några av dina viktigaste rättigheter. För detaljerad information från medborgarråd besök www.citizensadvice.org.uk eller ring 03454 04 05 06. Informationen i det här sammanfattningsfältet sammanfattar några av dina nyckelrättigheter. Det är inte avsett att ersätta avtalet nedan som du bör läsa noga.

THIS CONTRACT SETS OUT:

I detta avtal har följand

 • Dina juridiska rättigheter och ansvar;
 • Våra lagliga rättigheter och ansvar; och
 • Vissa nyckeluppgifter krävt enligt lag.
 • "Vi", "oss" eller "vårt" betyder COMFORT CLICK LTD; och
 • "Du" eller "din" betyder den person som använder vår hemsida för att köpa varor från oss.

Om du inte förstår något av detta kontrakt och vill prata med oss om det, vänligen kontakta oss via:

 • E-mail [email protected], Måndag till Lördag: 8:00 to 18:00; och
 • Telefon 08 44 68 51 35, Måndag till Lördag: 9:00 till 18:00. Vi kan komma att registrera samtal för kvalitet och träning.

Om du vill ha det här kontraktet eller vår hemsida katalog i ett annat format (till exempel: ljud, stort tryck, braille), kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp på denna sida.

Vi är registrerade i England och Wales under företagsnummer: 05614133.
Vårt registrerade kontor är: 106 Nedre Addiscombe Road, Croydon, CR0 6AD, Storbritannien.
Vårt momsnummer är: GB887819940.
Vår svenska address är: Comfort Click Ltd. Klarabergsviadukten 70 Box 70396 10724 Stockholm Sverige

 • 1.1 Om du köper varor från vår hemsida ShytoBuy.se accepterar du att du är juridiskt bunden av detta kontrakt.
 • 1.2 Du får bara köpa varor från vår hemsida av icke-affärsmässiga skäl.
 • 1.3 Vid köp av varor accepterar du också att vara juridiskt bunden av:
  • 1.3.1 Våra villkor och eventuella dokument som avses i dem.
  • 1.3.2 Extra villkor som kan lägga till eller ersätta något av detta kontrakt. Detta kan hända av säkerhets-, rättsliga eller rättsliga skäl. Vi kommer att kontakta dig för att meddela om vi tänker göra det genom att ge dig en veckas varsel. Du kan när som helst avsluta detta kontrakt genom att meddela med en veckas uppsägning om vi berättar att extra villkor kommer att gälla.
  • 1.3.3 Särskilda villkor som gäller för vissa varor. Om du vill se dessa specifika villkor, vänligen gå till den relevanta sidan i katalogen för varorna.
  • 1.3.4 Alla dessa dokument utgör en del av detta avtal som om de anges i sin helhet här.
 • 2.1 Enligt lagen säger förordningen om konsumentavtal (information, avbokning och tilläggsavgifter) att vi måste ge dig viss viktig information innan ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss görs. Om du vill se denna viktiga information, vänligen:
  • 2.1.1 Läs bekräftelsemeddelandet (se avsnitt 3.2.3); och
  • 2.1.2 Kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna längst upp på denna sida.
 • 2.2 Nyckelfaktan vi ger dig genom lagen en del av detta kontrakt (som om det anges i sin helhet här).
 • 2.3 Om vi måste ändra någon viktig information när ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss har gjorts, kan vi bara göra det om du godkänner det.
 • 3.1 Nedan beskriver vi hur ett juridiskt bindande avtal mellan dig och oss görs.
 • 3.2 Du beställer hos oss på vår hemsida. Vänligen läs och kolla din beställning noga innan du skickar in den. Men om du behöver korrigera eventuella fel kan du göra det genom att kontakta vår kundtjänst (kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp på denna sida).
  • 3.2.1 När du beställer hos oss, kommer vi att bekräfta det via e-post. Denna bekräftelse innebär dock inte att din beställning har godkänts.
  • 3.2.2 Vi kan kontakta dig för att säga att vi inte accepterar din beställning. Detta är oftast av följande skäl:
   • Varorna är otillgängliga;
   • Vi kan inte godkänna din betalning;
   • Du har inte tillåtelse att köpa varorna från oss;
   • Vi har inte tillåtelse att sälja varorna till dig;
   • Du har beställt för många varor; och
   • Det har skett ett misstag på prissättningen eller beskrivningen av varorna.
  • 3.2.3 Vi accepterar endast din beställning när vi kontaktar dig via e-post för att bekräfta detta (Bekräftelsemeddelande). Vid denna tidpunkt:
   • Ett juridiskt bindande avtal kommer att vara på plats mellan dig och oss; och
   • Vi kommer skicka varorna till dig
 • 3.3 Om du är under 18 år kan du köpa vissa varor från webbplatsen. Du kanske inte kan köpa vissa varor eftersom du är för ung. Dessa anges på den relevanta sidan för varorna.
 • 4.1 Du har rätt att säga upp detta kontrakt inom 14 dagar utan att ge någon anledning.
 • 4.2 Upphävning Perioden löper ut efter 14 dagar från leveransdagen.
 • 4.3 För att utnyttja rätten att avbryta måste du meddela oss om ditt beslut att säga upp detta kontrakt med ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post). Du kan använda beställningsformuläret som anges i rutan nedan, men det är inte obligatoriskt.

  Upphävnings formulär
  Till
  ShytoBuy.se
  Comfort Click Ltd.
  Klarabergsviadukten 70
  Box 70396 10724
  Stockholm Sverige
  E-mail: [email protected]
  Jag/vi [*] vill härmed meddela att jag / vi [*] avbryter mitt / vårt [*] försäljningsavtal om följande
  varor [*] / leverans av följande tjänst [*],
  Beställd på [*] / mottagen den [*],
  Namn på konsument (er),
  Adress (er) till konsument (er)
  Underskrift av konsument (er) (endast om denna blankett anmäls på papper),
  Datum
  [*] Radera vid behov
 • 4.4 För att uppfylla uppsägningsfristen är det tillräckligt att du skickar ditt meddelande om ditt utövande av rätten att avbryta innan avbokningsperioden har löpt ut.
 • 5.1 Om du avbryter kontraktet betalar vi tillbaka alla betalningar från dig, inklusive kostnader för leverans (förutom de extrakostnader som uppstår om du väljer en leverans annat än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss).
 • 5.2 Vi kan göra avdrag för ersättning för värdeminskning av levererade varor, om förlusten är resultatet av onödig hantering av dig.
 • 5.3 Vi kommer att göra ersättningen utan onödigt dröjsmål, och senast:
  • 5.3.1 4 dagar efter vi mottagit några levererade varor; eller
  • 5.3.2 (om tidigare) 14 dagar efter dagen visar du att du har returnerat varan; eller
 • 5.4 Om det inte fanns några varor levererade, 14 dagar efter den dag då vi är informerade om ditt beslut att avbryta kontraktet.
 • 5.5 Om du har mottagit varor;
  • 5.5.1 Vi kommer att samla in varorna eller så ska du skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar din upphävning av detta kontrakt till oss. Tidsfristen är uppfylld om du skickar tillbaka varan innan 14 dagars utgång har löpt ut.
  • 5.5.2 Under vissa omständigheter kommer vi att bära kostnaden för att returnera varorna (se dina juridiska rättigheter enligt Consumer Rights Act 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter"), som anges ovan i detta kontrakt).
  • 5.5.3 Du är endast ansvarig för minskat värde på de varor som resultat av annan hantering än vad som är nödvändigt för att framställa varornas egenskaper och funktion.
 • 6.1 Vi använder DHL samt GLS för att leverera våra varor. Om du vill se dina leveransalternativ, gå till sidan Leverans och Leveransalternativ Sverige innan du beställer.
 • 6.2 Det uppskattade datum- och tidsfönstret för leverans av varan anges i bekräftelsemeddelandet (se punkt 3.2.3). Detta beror på leveransalternativet som kunden valt. Leveransalternativet kan variera från nästa arbetsdag till 4 arbetsdagar.
 • 6.3 Om något händer som:
  • 6.3.1 Är utanför vår kontroll och;
  • 6.3.2 Påverkar det den beräknade leveransdatumet; kommer detta att synas via spårningen.
  • 6.3.3 Du kan även kontakta vår kundtjänst för hjälp med spårningen och få en uppdatering kring den nya leveranstiden.
 • 6.4 Leveransen av varorna sker så fort du har mottagit beställningen.
 • 6.5 Vi kan inte leverera varorna om vi inte kan identifiera dig korrekt. Vår förare kan behöva se en form av ID (pass eller fotokort körkort).
 • 6.6 Om vi inte kommit överens om annat, om vi inte kan leverera dina varor inom 30 dagar, kommer vi att:
  • 6.6.1 Låta dig veta;
  • 6.6.2 Annullera din beställning; och
  • 6.6.3 Återbetala dig
 • 6.7 Om ingen är tillgänglig vid leverans, vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp på denna sida.
 • 6.8 Du är ansvarig för varorna när leverans har skett. Med andra ord övergår risken i varorna till dig när du tar emot varorna.
 • 6.9 Vi kan komma att leverera dina varor i omgångar. Om du vill se ifall dina varor kan komma att levereras på detta sätt, logga in på ditt konto på hemsidan.
 • 6.10 Om paketet inte skulle hämtas upp och därmed skulle returneras, kommer vi inte att återbetala leveranskostnaden enligt vad kunden har valt
 • 7.1 Våra betalsätt inkluderar kort, banköverföring och Klarna.
 • 7.2 Ditt kredit- eller betalkort debiteras endast när varorna skickas.
 • 7.3 Alla betalningar med kreditkort eller betalkort måste godkännas av den berörda kortutgivaren.
 • 7.4 Om din betalning inte är mottagen av oss och du redan har fått varan;
  • 7.4.1 Måste du betala för dessa varor inom 3 daggar; eller
  • 7.4.2 Måste returnera dem till oss så snart som möjligt. Om så är fallet får du inte öppna varorna, och du måste behålla varorna i din besittning, ta rimlig hand om dem (inklusive att se till att du följer instruktioner eller handböcker med varorna) och inte använda dem innan du returnerar dem till oss
 • 7.5 Om du inte returnerar några varor (som du inte betalt för) kan vi insamla varorna från dig på din bekostnad. Vi kommer att försöka kontakta dig för att meddela om vi har för avsikt att göra detta.
 • 7.6 Ingenting i denna klausul påverkar dina juridiska rättigheter att säga upp avtalet under "avkylningsperioden" enligt klausulerna 4 och 5.
 • 7.7 Varans pris;
  • 7.7.1 Finns i SEK svenska kronan (KR) (SEK) och andra europeiska och globala valutor;
  • 7.7.2 Inkluderar moms till gällande skattesats och;
  • 7.7.3 Inkluderar inte leveranskostnad
 • 8.1 Consumer Rights Act 2015 ger dig vissa juridiska rättigheter (även känd som "lagstadgade rättigheter"), till exempel att varorna:
  • 8.1.1 Är av tillfredsställande kvalitet;
  • 8.1.2 Passar för ändamålet;
  • 8.1.3 Matchar beskrivningen, provet eller modellen; och
  • 8.1.4 Installeras korrekt (om vi installerar varor).
 • 8.2 Vi måste förse dig med varor som överensstämmer med dina lagliga rättigheter.
 • 8.3 Paketeringen av varor kan vara annorlunda än vad som visas på vår hemsida.
 • 8.4 Medan vi försöker se till att:
  • 8.4.1 Alla vikter, storlekar och mätningar som anges i katalogen är så exakta som möjligt, kan det vara en liten skillnad i sådana vikter, storlekar och mätningar.
  • 8.4.2 Färgerna på våra varor reproduceras så exakt som möjligt på vår hemsida, de faktiska färgerna som du ser vid leveransen kan variera något.
 • 8.5 Alla varor sålda:
  • 8.5.1 Till rabatterade priser;
  • 8.5.2 Som rester; och
  • 8.5.3 Som substandard; kommer att identifieras och säljas som sådan. Kontrollera att de är tillfredsställande för sin avsedda användning.
 • 8.6 Om vi inte kan leverera vissa varor, kan vi behöva ersätta dem med alternativa varor av samma eller bättre standard och värde. I detta fall:
  • 8.6.1 Vi kommer att meddela om vi avser att göra detta men det kan inte alltid vara möjligt; och
  • 8.6.2 Du kan vägra att acceptera sådana ersättare, i vilket fall vi kommer att erbjuda dig en återbetalning eller en ersättare och låta dig veta hur länge ett sådant erbjudande är öppet för.
 • 9.1 Dina juridiska rättigheter enligt lagen om konsumenträtten 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter") anges högst upp i detta kontrakt. De är en sammanfattning av några av dina viktigaste rättigheter. För mer detaljerad information om dina rättigheter och vad du bör förvänta oss, vänligen:
  • 9.1.1 Kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna högst upp på denna sida; eller
  • 9.1.2 Besök Citizens Advice hemsida: www.citizensadvice.org.uk eller ring 03454 04 05 06.
 • 9.2 Ingenting i detta kontrakt påverkar dina juridiska rättigheter enligt Consumer Rights Act 2015 (även känd som "lagstadgade rättigheter"). Du kan också ha andra rättigheter i lag.
 • 9.3 Vänligen kontakta oss med hjälp av kontaktuppgifterna längst upp på denna sida, om du vill:
  • 9.3.1 Att vi ska reparera varor;
  • 9.3.2 Att vi ska byta ut varor;
  • 9.3.3 Få reducerat pris; och
  • 9.3.4 Få en återbetalning
 • 10.1 Om detta avtal är avslutat påverkar det inte vår rätt att få pengar som du är skyldig oss enligt detta kontrakt.
 • 11.1 Med undantag för något juridiskt ansvar som vi inte kan utesluta i lag (till exempel för dödsfall eller personskada) är vi inte juridiskt ansvariga för något:
  • 11.1.1 Förluster som:
   • Inte var förutsägbara för dig och oss när kontraktet bildades;
   • Inte var orsakat av någon överträdelse från vår sida.
  • 11.1.2 Affärsförluster; och
  • 11.1.3 Förluster till icke-konsumenter.
 • 12.1 Vi kommer att försöka lösa alla dispyter med dig snabbt och effektivt.
 • 12.2 Om du är missnöjd med:
  • 12.2.1 Varorna;
  • 12.2.2 Vår service till dig; och
  • 12.2.3 Någon annan sak;

  Var vänlig kontakta oss så snart som möjligt.

 • 12.3 Om du och vi inte kan lösa en tvist med vårt interna klagomålsförfarande, kommer vi att
  • 12.3.1 Låta dig veta genom ett brev att vi inte kan lösa tvisten med dig; och
  • 12.3.2 Du kan lämna ett klagomål till konsumentombudsmannen. Du behöver inte ett brev med dödläge om det har varit längre än 8 veckor sedan du gjorde ditt klagomål till oss och du och jag fortfarande inte kan hålla med.
 • 12.4 Om du vill vidta rättsliga förfaranden kommer Sveriges relevanta domstolar att ha exklusiv behörighet i förhållande till detta kontrakt.
 • 12.5 Relevanta svenska lagar gäller för detta kontrakt.
 • 10.1 Om detta avtal är avslutat påverkar det inte vår rätt att få pengar som du är skyldig oss enligt detta kontrakt.

Som medlem på PriceRunner skyddas ditt köp upp till 50,000 kronor om något problem inträffar. Denna Köpgaranti är gratis för dig som konsument och gäller på alla köp när du handlar hos oss.

Om du inte redan är medlem på PriceRunner och besökt oss genom dem så kan du, inom 60 minuter efter ditt köp genomföra din registrering. Det är gratis, tar mindre än tre minuter och vips så blir ditt köp skyddat!

Besök PriceRunner för gratis Köpgaranti

PriceRunner Köpgaranti ersätter dig för skada på varan vid leverans, skadad vara, om en enskild vara saknas vid leverans, om varan är felaktig eller om leverans av varan uteblir. Tänk på att beställningen måste vara adresserad till den adress du är skriven på.

Om något gått fel med ditt köp ersätter Köpgarantin dig för såväl inköpskostnader som fraktkostnader. Du får även ersättning för direkt ekonomisk skada du lidit till följd av felet. Köpgarantin ersätter inte eventuell värdeminskning, uteblivna intäkter eller andra direkta eller indirekta kostnader.

För fullständiga användarvillkor och lista på kategorier som ej omfattas besök PriceRunner.

Endast en del av butikerna hos PriceRunner täcks av Köpgarantin. Vi är en av dessa butiker. I deras tjänst är butiker som täcks markerade med Köpgaranti-symbolen vid sina namn. Målet med Köpgarantin är att konsumenter som näthandlare ska känna sig tryggare.

När du anmäler dig till vår månatliga tävling ger du tillstånd för ShytoBuy att skicka nyhetsbrev via e-post. Våra nyhetsbrev innehåller våra senaste erbjudanden, nyheter och information om aktuella kampanjer.

Samtidigt ger du tillstånd för ShytoBuy att skicka servicemeddelanden som påminnelse om övergiven varukorg samt e-postmeddelanden med produkter du har visat intresse för i vår webbshop. Dessutom använder vi även dina uppgifter för riktad marknadsföring.

Tävlingen är inte föremål för köp, och du deltar automatiskt genom att ge ditt samtycke till att vi kan skicka dig vårt nyhetsbrev till den registrerade e-postadressen. Du kan när som helst avsluta prenumerationen på vårt nyhetsbrev och/eller servicemeddelanden via avprenumerationsforumet på vår webbplats eller genom att kontakta kundtjänst.

Tävlingsvillkoren nedan gäller för alla tävlingar som erbjuds av Shytobuy. Genom att delta i en tävling som erbjuds av WeightWorld accepteras dessa allmänna tävlingsvillkor samt villkoren för den specifika tävlingen.

Du kan delta i tävlingen om du är över 18 år, och Shytobuy förbehåller sig rätten att kontrollera vinnarnas ålder och utesluta deltagare under 18 år.

Deltagande i tävlingar är gratis, om inget annat anges, och varje person kan endast delta en gång. Fuskförsök och användning av falskt namn och/eller adress kan leda till uteslutning från tävlingen.

Shytobuy kontaktar alla tävlingsvinnare direkt, och inga anställda hos WeightWorld får delta i tävlingar som hålls av oss.

Genom att delta i våra tävlingar ger du även ditt samtycke till att Shytobuy skickar dig servicemeddelanden såsom påminnelser om övergivna korgar och mejl med produkter som du visat intresse för i vår webbshop. Dessutom använder vi även dina uppgifter för riktad marknadsföring.

Våra tävlingar har ej köpvillkor och du deltar automatiskt genom att ge ditt samtycke till att vi skickar dig vårt nyhetsbrev till den registrerade e-postadressen. Du kan när som helst avregistrera dig från vårt nyhetsbrev och/eller servicemeddelanden via avregistreringsforumet på vår webbplats eller genom att kontakta kundtjänst.